คนป่าหาธรรม http://konpa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-11-2012&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-11-2012&group=2&gblog=71 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมื่อเร่าร้อน...รุมเร้า... ต้องหลีกเร้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-11-2012&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-11-2012&group=2&gblog=71 Tue, 06 Nov 2012 15:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-10-2012&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-10-2012&group=2&gblog=70 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อใดอยากให้ใจพบสุข...แต่พออยากได้ใจกับทุกข์...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-10-2012&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-10-2012&group=2&gblog=70 Mon, 15 Oct 2012 10:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-09-2012&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-09-2012&group=2&gblog=69 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[หากว่าไม่มีโคลนตม...อย่าหวังว่าจะได้ชมบัวที่งดงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-09-2012&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-09-2012&group=2&gblog=69 Fri, 21 Sep 2012 13:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-08-2012&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-08-2012&group=2&gblog=68 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อใดรู้แจ้งแห่งความจริง...เมื่อนั้นย่อมรู้จักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-08-2012&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-08-2012&group=2&gblog=68 Fri, 17 Aug 2012 11:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-08-2012&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-08-2012&group=2&gblog=67 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเข้าพรรษา...ถึงเวลาเข้าหาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-08-2012&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-08-2012&group=2&gblog=67 Wed, 01 Aug 2012 20:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-07-2012&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-07-2012&group=2&gblog=66 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ทำให้เกิดปัญญา...สุขนั้นหนาพาใจผ่องใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-07-2012&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-07-2012&group=2&gblog=66 Fri, 27 Jul 2012 8:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-07-2012&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-07-2012&group=2&gblog=65 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[รสชาติของธรรม...ค่อย ค่อยทำที่ใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-07-2012&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-07-2012&group=2&gblog=65 Wed, 18 Jul 2012 11:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-07-2012&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-07-2012&group=2&gblog=64 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่พอใจเขา...แต่เราโคตรเจ็บ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-07-2012&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-07-2012&group=2&gblog=64 Wed, 11 Jul 2012 13:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-07-2012&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-07-2012&group=2&gblog=63 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสงบ สุขทางใจ...กายก็แข็งแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-07-2012&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-07-2012&group=2&gblog=63 Tue, 03 Jul 2012 7:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-06-2012&group=2&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-06-2012&group=2&gblog=62 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เพียงแค่หลับตา...เราก็ตื่น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-06-2012&group=2&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-06-2012&group=2&gblog=62 Tue, 26 Jun 2012 12:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-06-2012&group=2&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-06-2012&group=2&gblog=61 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างทาง...ย่อมมีทุกข์...ระหว่างทุกข์ย่อมเห็นทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-06-2012&group=2&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-06-2012&group=2&gblog=61 Tue, 12 Jun 2012 11:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-03-2012&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-03-2012&group=2&gblog=60 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“ถ้ากายร้อน...ต้องผ่อนคลาย ถ้าร้อนใจ...ต้องใช้ธรรม...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-03-2012&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=06-03-2012&group=2&gblog=60 Tue, 06 Mar 2012 15:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-12-2011&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-12-2011&group=2&gblog=59 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“ไม่มีงานเลี้ยงใด...ไม่มีเลิกรา...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-12-2011&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-12-2011&group=2&gblog=59 Fri, 23 Dec 2011 10:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-11-2011&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-11-2011&group=2&gblog=58 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“อาหารกาย...อาหารใจ”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-11-2011&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-11-2011&group=2&gblog=58 Fri, 25 Nov 2011 14:52:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-11-2011&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-11-2011&group=2&gblog=57 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อใดเอาอยู่...เมื่อนั้นรู้ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-11-2011&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-11-2011&group=2&gblog=57 Thu, 10 Nov 2011 13:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-10-2011&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-10-2011&group=2&gblog=56 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“สงบที่ใจ...ได้สติ...ได้ปัญญา”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-10-2011&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-10-2011&group=2&gblog=56 Wed, 26 Oct 2011 18:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-10-2011&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-10-2011&group=2&gblog=55 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“เมื่อเราหยุด...มองหา แล้วเราจะเห็น...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-10-2011&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-10-2011&group=2&gblog=55 Wed, 12 Oct 2011 13:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-09-2011&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-09-2011&group=2&gblog=54 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารู้อยู่...แต่เราไม่รู้ทัน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-09-2011&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-09-2011&group=2&gblog=54 Tue, 27 Sep 2011 15:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-09-2011&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-09-2011&group=2&gblog=53 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงชั่วคราว...เราอย่ายึดเลย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-09-2011&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-09-2011&group=2&gblog=53 Mon, 12 Sep 2011 14:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-08-2011&group=2&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-08-2011&group=2&gblog=52 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“เมื่อใดดับกิเลส...เมื่อนั้นได้อิสระ...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-08-2011&group=2&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-08-2011&group=2&gblog=52 Mon, 22 Aug 2011 15:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-08-2011&group=2&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-08-2011&group=2&gblog=51 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“สุข...ด้วยความไม่รู้สึก” หรือ “สุข...ซ่อน...ทุกข์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-08-2011&group=2&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-08-2011&group=2&gblog=51 Thu, 11 Aug 2011 16:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-07-2011&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-07-2011&group=2&gblog=50 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[กายอยู่ได้...เพราะใจอยู่ด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-07-2011&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-07-2011&group=2&gblog=50 Fri, 22 Jul 2011 14:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-06-2011&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-06-2011&group=2&gblog=49 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“สุข...เมื่อเสพพอ...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-06-2011&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-06-2011&group=2&gblog=49 Wed, 29 Jun 2011 16:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-06-2011&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-06-2011&group=2&gblog=48 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["ความคิด จิต และอารมณ์..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-06-2011&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-06-2011&group=2&gblog=48 Wed, 15 Jun 2011 14:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-06-2011&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-06-2011&group=2&gblog=47 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["อ่านหนังสือได้รู้...แต่ดูใจได้ปัญญา..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-06-2011&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-06-2011&group=2&gblog=47 Wed, 01 Jun 2011 19:55:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-05-2011&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-05-2011&group=2&gblog=46 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["วางเฉย...แต่ไม่วางทิ้ง..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-05-2011&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-05-2011&group=2&gblog=46 Mon, 16 May 2011 12:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-05-2011&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-05-2011&group=2&gblog=45 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เมื่อจิตนิ่งคราใด...กายก็สุขครานั้น..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-05-2011&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-05-2011&group=2&gblog=45 Tue, 10 May 2011 11:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-04-2011&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-04-2011&group=2&gblog=44 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[...เห็นธรรมชาติ...เป็นธรรมชาติ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-04-2011&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=26-04-2011&group=2&gblog=44 Tue, 26 Apr 2011 13:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-03-2011&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-03-2011&group=2&gblog=43 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["ธรรมวันหยุด...แต่ไม่หยุดทำ..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-03-2011&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-03-2011&group=2&gblog=43 Fri, 25 Mar 2011 15:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-03-2011&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-03-2011&group=2&gblog=42 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เมื่อหยุดสะสมกรรม...ธรรมก็ค่อย...ค่อยเกิด"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-03-2011&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-03-2011&group=2&gblog=42 Fri, 11 Mar 2011 11:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-02-2011&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-02-2011&group=2&gblog=41 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อกายต้องบำรุงเพื่อใช้...เนื้อใจต้องรักษาเพื่อสุข...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-02-2011&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=17-02-2011&group=2&gblog=41 Thu, 17 Feb 2011 13:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-02-2011&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-02-2011&group=2&gblog=40 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เมื่ออยากเห็นธรรม...ต้องทำจึงจะเห็น..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-02-2011&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-02-2011&group=2&gblog=40 Thu, 03 Feb 2011 13:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-01-2011&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-01-2011&group=2&gblog=39 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["...ทุกข์นั่นแหล่ะดี...จะได้มีทาง..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-01-2011&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=27-01-2011&group=2&gblog=39 Thu, 27 Jan 2011 13:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=19-01-2011&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=19-01-2011&group=2&gblog=38 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["อาบน้ำ...ชำระกาย สงบภายใน...ชำระใจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=19-01-2011&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=19-01-2011&group=2&gblog=38 Wed, 19 Jan 2011 9:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-01-2011&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-01-2011&group=2&gblog=37 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เมื่อใด ไร้ตัว...ไร้ตน ชั่วขณะ เมื่อนั้น...ก็ละกิเลสได้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-01-2011&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-01-2011&group=2&gblog=37 Wed, 12 Jan 2011 22:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-12-2010&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-12-2010&group=2&gblog=36 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญชีชีวิต / สิ่งที่ดีที่สุด / ธรรมงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-12-2010&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-12-2010&group=2&gblog=36 Wed, 29 Dec 2010 12:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-12-2010&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-12-2010&group=2&gblog=35 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["ใจ ก็คือ ใจ...หาใช่อารมณ์ไม่...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-12-2010&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=21-12-2010&group=2&gblog=35 Tue, 21 Dec 2010 16:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=14-12-2010&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=14-12-2010&group=2&gblog=34 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เห็นที่ตัวเรา...ใช่ที่เขามอง...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=14-12-2010&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=14-12-2010&group=2&gblog=34 Tue, 14 Dec 2010 13:44:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-11-2010&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-11-2010&group=2&gblog=33 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เมื่อกายเคลื่อนไหว...ใจค่อย...ค่อยเฝ้าดู"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-11-2010&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=29-11-2010&group=2&gblog=33 Mon, 29 Nov 2010 14:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-11-2010&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-11-2010&group=2&gblog=32 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["ตาเนื้อเห็นทุกข์...ตาในพบสุข"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-11-2010&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-11-2010&group=2&gblog=32 Mon, 22 Nov 2010 11:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=05-11-2010&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=05-11-2010&group=2&gblog=30 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข...ถ้าไม่ได้ใช้ ....ก็หามีค่าไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=05-11-2010&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=05-11-2010&group=2&gblog=30 Fri, 05 Nov 2010 9:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-10-2010&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-10-2010&group=2&gblog=29 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกพรรษา...เข้าหาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-10-2010&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=22-10-2010&group=2&gblog=29 Fri, 22 Oct 2010 9:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=08-10-2010&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=08-10-2010&group=2&gblog=28 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อนิ่งอยู่ภายใน.....ใจก็สงบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=08-10-2010&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=08-10-2010&group=2&gblog=28 Fri, 08 Oct 2010 9:52:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-10-2010&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-10-2010&group=2&gblog=27 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["เมื่อใจพักได้...กายก็สดชื่น"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-10-2010&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=01-10-2010&group=2&gblog=27 Fri, 01 Oct 2010 9:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-09-2010&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-09-2010&group=2&gblog=26 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีเวลาหาธรรม...แล้วทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-09-2010&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-09-2010&group=2&gblog=26 Thu, 23 Sep 2010 9:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-09-2010&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-09-2010&group=2&gblog=25 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอจงค่อย..ค่อยหาความสุข จากความทุกข์เถิด...”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-09-2010&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=16-09-2010&group=2&gblog=25 Thu, 16 Sep 2010 9:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=09-09-2010&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=09-09-2010&group=2&gblog=24 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอต้องอยู่....เพื่อรู้ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=09-09-2010&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=09-09-2010&group=2&gblog=24 Thu, 09 Sep 2010 9:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-09-2010&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-09-2010&group=2&gblog=23 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมแท้จริงอยู่ที่ใจ...หาใช่ตัวหนังสือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-09-2010&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-09-2010&group=2&gblog=23 Thu, 02 Sep 2010 9:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-08-2010&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-08-2010&group=2&gblog=22 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA["...สุข...ด้วยความไม่รู้สึก..."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-08-2010&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-08-2010&group=2&gblog=22 Wed, 25 Aug 2010 9:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-08-2010&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-08-2010&group=2&gblog=21 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตประภัสสร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-08-2010&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=18-08-2010&group=2&gblog=21 Wed, 18 Aug 2010 21:11:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-08-2010&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-08-2010&group=2&gblog=20 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมหวาน...ของใจ ในวันพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-08-2010&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=10-08-2010&group=2&gblog=20 Tue, 10 Aug 2010 21:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=19 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=19 Tue, 03 Aug 2010 21:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=18 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดพักจิต..คิดสะสมพลังแห่งความเมตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=18 Tue, 03 Aug 2010 21:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=17 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[อะนิจจา วะตะ สังขารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=17 Tue, 03 Aug 2010 21:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=16 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=03-08-2010&group=2&gblog=16 Tue, 03 Aug 2010 21:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=15 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“วัฏฏะ”]]> ดำรงตั้งอยู่ -----> ดับไป---> เมื่อดับแล้ว---> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=15 Mon, 02 Aug 2010 21:14:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=13 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับตาสักนิด.. แล้วคิดปล่อยวางสักครู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=13 Mon, 02 Aug 2010 21:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=12 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“พักใจ ในวันพระ” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=12 Mon, 02 Aug 2010 21:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=11 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวัตร...สวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=11 Mon, 02 Aug 2010 21:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=10 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีของการทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=10 Mon, 02 Aug 2010 21:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-07-2013&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-07-2013&group=4&gblog=9 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่พักสงฆ์ วังสะพุง ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-07-2013&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=15-07-2013&group=4&gblog=9 Mon, 15 Jul 2013 11:04:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-06-2013&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-06-2013&group=4&gblog=8 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[Solar cell สำนักสงฆ์หนองแปลนแคนทอง จ.อุบลราชธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-06-2013&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=25-06-2013&group=4&gblog=8 Tue, 25 Jun 2013 7:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-06-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-06-2012&group=4&gblog=7 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[solar cell วัดป่า บนเขาเขียว จ.ชลบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-06-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-06-2012&group=4&gblog=7 Wed, 13 Jun 2012 13:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-12-2010&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-12-2010&group=4&gblog=6 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[solar cell ที่พักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-12-2010&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=12-12-2010&group=4&gblog=6 Sun, 12 Dec 2010 14:29:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-10-2010&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-10-2010&group=4&gblog=5 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[solar cell ที่พักสงฆ์วังสะพุงเจริญธรรม จ.อุบลราชธานี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-10-2010&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=11-10-2010&group=4&gblog=5 Mon, 11 Oct 2010 11:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-10-2010&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-10-2010&group=4&gblog=4 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[Solar cell วัดป่านาเกิ้ง จ.อำนาจเจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-10-2010&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-10-2010&group=4&gblog=4 Sat, 02 Oct 2010 20:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=4&gblog=2 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[solar cell เซลล์แสงอาทิตย์คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=4&gblog=2 Tue, 07 Sep 2010 11:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-11-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-11-2010&group=3&gblog=2 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดไทย...norway]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-11-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=13-11-2010&group=3&gblog=2 Sat, 13 Nov 2010 21:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=3&gblog=1 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[Holiday in norway ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=07-09-2010&group=3&gblog=1 Tue, 07 Sep 2010 21:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=9 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“ทำอุโบสถ หรือ ปาฏิโมกข์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=9 Mon, 02 Aug 2010 21:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=8 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่ชา...ที่สุดของสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=8 Mon, 02 Aug 2010 21:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=7 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=7 Mon, 02 Aug 2010 21:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=6 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=6 Mon, 02 Aug 2010 21:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=5 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรามีทุกข์ ไว้ให้เห็น...ไม่ใช่มีทุกข์ ไว้ให้เป็น....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=5 Mon, 02 Aug 2010 21:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=4 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[“พระมหากัสสปะเถระ”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=4 Mon, 02 Aug 2010 21:21:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=3 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[พักผ่อน “กาย” พักผ่อน “ใจ” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=02-08-2010&group=2&gblog=3 Mon, 02 Aug 2010 21:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-05-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-05-2010&group=2&gblog=1 http://konpa.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต และ อารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-05-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=konpa&month=23-05-2010&group=2&gblog=1 Sun, 23 May 2010 21:22:43 +0700